Deel deze pagina:

Zoals jullie alvast weten, kan sinds 15 juli jl. de sportsector sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden, enz. vergoeden via het nieuwe gunstige statuut ‘verenigingswerk’. Dat statuut laat immers toe om tot 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar bij te verdienen, zonder dat de vereniging of de verenigingswerker daar belastingen of sociale bijdragen op moet betalen.

De Vlaamse Judofederatie vzw heeft dit dossier uiteraard op de voet gevolgd en wil hieromtrent haar leden dan ook terdege informeren. Vandaar dat er achter de schermen tijd noch moeite wordt gespaard om alle ins & outs van het statuut ‘verenigingswerk’ te doorgronden. Om de dienstverlening naar onze clubs hieromtrent nog verder te optimaliseren, zullen stafmedewerkers van de VJF op 3 oktober a.s. een bijscholing omtrent het statuut ‘verenigingswerk’ bijwonen in het kader van het Dynamo Project. We houden u vanzelfsprekend na deze datum verder op de hoogte van de eventuele interne mogelijkheden tot implementatie van dit nieuwe statuut.

 

 

Sponsors

Sponsors