Deel deze pagina:

Zijn sportclubs/federaties door het Coronavirus verplicht om een deel van het lidgeld terug te betalen?

Hierrond bestaan geen algemene beslissingen of duidelijke regelgeving stelt de Vlaamse Sportfederatie waarvan de Vlaamse Judofederatie lid is. 

De situatie per sportclub of per sportfederatie is namelijk sterk verschillend. Het verschuldigde lidgeld geeft recht op een tegenprestatie (bijvoorbeeld: toegang tot de infrastructuur en trainingen). Is er geen tegenprestatie, dan kunnen leden/klanten hun lidgeld terugvragen of compensatie vragen. In deze tijden van Coronamaatregelen (het sluiten van sportinfrastructuur, het verbod op georganiseerde sportactiviteiten) is er echter sprake van overmacht en dan kunnen de verplichtingen van partijen vervallen.

De sportclub of sportfederatie kan er niets aan doen dat er tijdens de periode van deze Coronamaatregelen geen tegenprestatie kan plaatsvinden.

Bovendien zijn er federaties die oproepen om zeker de sportclubs te steunen en bij wijze van steun geen terugbetaling van de trainingsgelden te vragen.

Standpunt VJF

Ondanks de Corona-crisis blijven de secretariaatsmedewerkers van de VJF even actief werken achter de schermen, is onze sporttechnische staff druk bezig met het uitlijnen van de strategie voor onze topsportatleten voor zodra de veiligheidsmaatregelen progressief worden opgeheven en blijven we tevens dagelijks communiceren op al onze mediaplatformen. Onze dienstverlening naar onze leden loopt dus gewoon verder. Toch heeft de VJF beslist om de vergunningen die vervallen zijn tijdens de Corona-crisis (maart tot augustus) automatisch te verlengen tot eind september. Dit moet de administratieve werk-of overlast voor de clubs verminderen en tegelijk ook de drempel voor de judoka’s verlichten om terug aan te sluiten.

De VJF hoopt dat alle leden in september terug op de mat komen, ook al is dit misschien nog niet helemaal zoals voorheen. De VJF is volop richtlijnen voor trainers aan het uitwerken teneinde een duidelijk kader te scheppen waarbinnen trainers dan kunnen werken. Ook al is het mogelijk dat federale maatregelen een volledige contactsport nog behoorlijk lang beperken, toch is de VJF ervan overtuigd dat onze trainers creatief genoeg zijn om hier een antwoord op te geven. Wij willen dan ook de clubs een platform bieden om voorbeelden te delen en elkaar te ondersteunen en te inspireren om tot een gevarieerd alternatief programma te komen voor alle leeftijdsgroepen en niveaus. 

Verder zet de federatie volop in op promotie van de waarden van het judo en hoopt de clubs hier maximaal in te ondersteunen. We gaan er alvast volop voor. Realistisch zullen de typische nieuwe judoka’s later in het jaar toetreden. Hier zal de federatie creatieve acties opzetten zoals ‘breng jouw vriendje mee’-campagnes om de enthousiastelingen net over de streep te halen. Indien er tips zijn voor ons als federatie mogen die steeds gecommuniceerd worden. Nu reeds kijken we naar 'good practises' die spontaan in clubs optreden en proberen we de andere clubs hierrond te enthousiasmeren.

Wat dan met het lidgeld binnen de judoclub? We adviseren onze judoclubs om de impact van deze crisis op hun organisatie op te volgen en te bekijken welke compensaties (bij eventuele recuperaties) mogelijk zijn nu of in de toekomst. Elke club blijft uiteraard autonoom om daarin te beslissen. Immers, gezien de situatie per club zo verschillend is, bestaat hierrond geen regelgeving.

We wensen alle clubs veel moed en creativiteit toe!

 

Sponsors

Sponsors