Deel deze pagina:

Zoals elke door de Vlaamse Gemeenschap erkende sportfederatie heeft de Vlaamse Judofederatie vzw ter bescherming van haar leden enerzijds en niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten anderzijds een verzekering afgesloten overeenkomstig het decreet van 13 juli 2001.

De Vlaamse Judofederatie vzw wenst haar leden er attent op te maken dat judoka’s die deelnemen aan trainingen gegeven door niet gediplomeerde personen zonder begeleiding van een gediplomeerde lesgever en/of deelnemen aan privé-trainingen die doorgaan in niet door de Vlaamse Judofederatie en haar overkoepelende organen (KBJB en hieronder ook de resorterende FFBJ;  EJU en IJF-aangesloten federaties en clubs) erkende dojo’s niet kunnen genieten van de verzekering van de Vlaamse Judofederatie vzw.

 

Sponsors

Sponsors