Deel deze pagina:

Eerder kon u reeds het verkort verslag van de AV 2018 raadplegen via onze website en nieuwsbrief april.

Hierbij communiceren wij u tevens het volledig verslag AV 2018 + de PPT.

Gezien er voor de stemming van het voorstel tot statutenwijziging geen 2/3 leden-clubs aanwezig waren op de gewone algemene vergadering dd. 17/03/2018 wordt dit punt verdaagd naar een bijzondere algemene vergadering.  Zoals bepaald in artikel 11 van de statuten werd deze melding tenminste 8 dagen voorafgaand (via nieuwsbrief dd. 9/5/2018) bekend gemaakt aan de leden-clubs.  

De buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op zaterdag 9/6/2018 in Hotel Shamrock, Europamarktlaan 24 te 8700 Tielt.

Gelet op het feit dat de BAV op dezelfde dag wordt georganiseerd als reeds 2 eerder ingeplande vergaderingen (RvHG, AV SR) hoopt de RvB hiermee via een hoge opkomst een grote gedragenheid van de gemaakte keuze te bewerkstelligen. 

De raad van bestuur van de VJF heeft het genoegen een afgevaardigde van de leden-clubs via deze mail uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van de Vlaamse Judofederatie VZW.

Via deze link vindt u de dagorde, volmachtformulier en inschrijvingslink terug.

Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen.

namens de raad van bestuur VJF

i.o. Sylvie De Graeve
administratief coördinator

Raadpleeg via onderstaande linken de oproepen, respectievelijke jaarverslagen en verslaggeving van de voorbije algemene vergaderingen :

 

 

 

Sponsors

Sponsors