Deel deze pagina:

68 clubs (waarvan 66 met stemrecht, 2 zonder) waren vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse AV, die plaatsvond op zaterdag 18 maart 2017 in het Gent Meeting Center.

Voorafgaand aan de vergadering ontvingen de clubs samen met de dagorde het jaaroverzicht bestaande uit volgende onderdelen :

 1. Jaarrekening
 2. Balans en resultatenrekening
 3. Verslag penningmeester
 4. Verslag accountantskantoor Hélon

Tijdens de Algemene Vergadering dd. 17/03/2018 werden volgende beslissingen genomen :

 • Unanieme goedkeuring verslag AV 2017
 • Unanieme goedkeuring algemene rekeningen en balans 2017
 • Unanieme kwijting van de raad van bestuur
 • Unanieme goedkeuring voorstel van begroting 2018 in kader vooropgesteld actieplan 2018
 • Unanieme goedkeuring aanstelling kantoor Hélon als rekeningnazichter 2018
 • Unanieme goedkeuring ongewijzigde clubbijdrage 2019
 • Verwijzing voorstel statutenwijziging naar een nog te organiseren BAV waarvan de uitnodiging zoals statutair bepaald 8 dagen voorafgaand zal verspreid worden onder de leden-clubs
 • Verkiezing bestuurders voor een mandaat van 6 jaar (2018-2024) (zie volledig overzicht raad van bestuur) :
  • Mike Van de Rostyne
  • Rik Joye
  • Jasper Lefevere
 • De raad van bestuur nam afscheid van uittredend voorzitter Kristof Van de Putte. Kristof zal zich blijvend actief inzetten op provinciaal niveau. Kristof wordt uitvoerig bedankt voor de inzet gedurende zijn bestuurderschap.
 • Unanieme aanvaarding nieuwe leden-clubs :
  • 3006 JUDO TEAM INTERNATIONAL (08/08/2017)
  • 3010 JUDOSCHOOL ASAHI (08/08/2017)

Onderstaande clubs/judoka’s vielen in de prijzen :

 • Promotiecampagne : (nieuw format : club met hoogste procentuele aangroei leden 2017 t.o.v. 2016 per provincie)
  • 1018 JC SANDOKAN MECHELEN
  • 2022 JC AARSCHOT
  • 3086 JC KAN GEIKO
  • 4074 JC KADAN
  • 7018 VZW JUDOCLUB BOCHOLT

 • Rankingtrofee :
  • U15
   • Elise Smekens – 4122 JITSU-KWAI HAMME VZW
   • Ray Marinx – 3073 JC ARDOOIE

 • U18
  • Vicky Verschaere – 4066 JUDOCLUB EVERGEM VZW
  • Jos Bruggeman – 3087 JUDO CLUB KOKSIJDE VZW

Trofee Opdedrynck :
U15

 • Sara Ver Eecke – 3073 JC ARDOOIE
 • Ray Marinx – 3073 JC ARDOOIE

U18

 • Celine Ramon– 3029 VZW IEPERSE JUDO CLUB NEKO
 • Robbe Demets – 3087 JUDO CLUB KOKSIJDE VZW

 • 50 jaar zwarte gordel
  • Poissonier Norbert
  • Firlefijn Julien

Voormalig voorzitter Jacques Martens werd verdienstelijk benoemd tot ere-voorzitter VJF. Bedankt Jacques voor al je inzet!

Het volledig verslag van de AV 2018 werd na goedkeuring door de raad van bestuur van  24/04/2018 via mail  bezorgd aan alle leden-clubs.

De jaarrekening 2017 werd eind maart neergelegd bij de Nationale Bank van België (log in met ondernemingsnummer 0421.410.758)

Sponsors

Sponsors