Deel deze pagina:

Elke hoofdtrainer is gemachtigd om kyugraadswijzigingen tot en met 1ste kyu in te geven in de ledendatabase. De hoofdtrainer kan de clubsecretaris machtigen om in te staan voor de administratieve opvolging van de kyugraden doch blijft de hoofdtrainer de enige eindverantwoordelijke voor het toekennen van de kyugraden (leerlinggraden).