Deel deze pagina:

De judoka heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn sportvereniging (club) jaarlijks te beëindigen. Dit gebeurt op straffe van nietigheid, met een tussen 1 juni en 30 juni per post aangetekend schrijven (transferformulier) & via e-mail aan de opgezegde sportvereniging (club) en aan de VJF.

De poststempels van de aangetekende zendingen gelden als bewijs van verzending. Dit schrijven heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend. Bij het beëindigen van de overeenkomst is geen vergoeding, in welke vorm of benaming dan ook verschuldigd.

Opgelet! Decretaal werd vastgelegd dat transferaanvragen aangetekend dienen verstuurd te worden. Indien de aanvraag niet aangetekend werd verstuurd kan dit een reden van verzet zijn van de oude club, met mogelijke terugzetting als gevolg.

!! Gezien de huidige omstandigheden (Covid19 maatregelen) is het echter ook aangeraden de aanvraag per e-mail door te sturen naar info@vjf.be

Alle info is terug te vinden in hoofdstuk 2 artikel 11 van het huishoudelijk reglement.

Raadpleeg het overzicht transfers juni 2020 (beschikbaar zoals bepaald in H.R. hoofdstuk2 art.11 pnt12)

Sponsors

Sponsors