Deel deze pagina:

Geestig gezond sporten pleit voor een warm onthaal in de sportclub, ook voor wie minder talent heeft of minder sterk in zijn schoenen staat. Hij of zij moet in de sportclub een veilige plek vinden waar je op je eigen tempo kan ontwikkelen. Aan de hand van een brochure worden concrete handvatten aangereikt voor clubbestuurders en trainers om een warme toegankelijke club te zijn. De voorbeelden zijn praktijkgericht, ze zijn herkenbaar en makkelijk toepasbaar.oor als sportclubs, federatie, organisatie of als individu het charter te onderschrijven doorbreek je mee de taboes rond personen met psychische problemen in onze samenleving.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de sportclub een warme plek voor iedereen kan zijn ongeacht achtergrond of psychische bagage. 

Tal van clubs en federaties ondertekenden de afgelopen maanden reeds het charter "Ook wij sporten geestig gezond!". Het charter is gericht op het psychisch welzijn van sporters en wil sport leuk houden voor iedereen. De eigen kracht en talenten van de sporter staan centraal in het charter.

Met het onderschrijven van het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond!’ is er een club extra waar sporters belangrijk zijn, ongeacht hun achtergrond of psychische bagage. Binnen uw club gebeuren er ongetwijfeld reeds heel mooie initiatieven om een toegankelijke club te zijn. Het volgend stappenplan is een uitnodiging om even stil te staan bij de huidige werking en verder te groeien als club.

Sportclubs die het charter ondertekenen ontvangen naast promotiemateriaal ook het magazine 'Ook wij sporten geestig gezond!'. Via het magazine worden praktische handvatten en tools meegegeven om een warme toegankelijke sportvereniging te zijn.
 
U kan ook een voorbeeldfilmpje bekijken dat we maakten om het charter te illustreren:

De Vlaamse judofederatie ondertekende reeds het charter.

 

Wil je meer weten. Bezoek de website van geestig gezond sporten

 

 

Sponsors

Sponsors