Deel deze pagina:

De RvB dd. 12/9/2017 nam nota van de beslissing van bestuurder Jacques Martens om zijn mandaat als bestuurder van de Vlaamse Judofederatie vzw stop te zetten.

Dit impliceert dat Jacques ook de hiermee gepaard gaande functies als ondervoorzitter VJF, voorzitter KBJB, dossierbeheerder pedagogische commissie en lid van de onderzoekscommissie met ingang van 12/09/2017 stopzet. 
 
Jacques nam op de AV 2016 reeds afstand van het voorzitterschap en meent dat heden, na een inloopperiode van anderhalf jaar van opvolger Kristof Van de Putte,  de tijd rijp is om de fakkel volledig door te geven. Bovendien meent hij hiermee een aanzet te kunnen geven tot de interne herstructurering die de Vlaamse Judofederatie in het kader van goed bestuur stapsgewijs tracht te implementeren.

Jacques neemt uiteraard geen afscheid van zijn geliefde judomat. Hij zal zich blijven inzetten binnen de clubwerking van Ostend Judo Club (3009), waar hij als gedreven hoofdtrainer jong en oud verder hoopt te inspireren tot de ontwikkeling van hun judotechnische vaardigheden. Als gewezen wedstrijdjudoka, 8ste dangraad en EJU Honorary Referee, is hij voor menig judoka een voorbeeld om naar op te kijken. Daarnaast blijft Jacques ook actief als clubvoorzitter.

Het is dus zeker geen vaarwel want we zullen Jacques ongetwijfeld nog steeds ontmoeten op of naast de mat.

Wij hopen alvast hem nog verder te mogen verwelkomen op een van de vele VJF-activiteiten en huldigen Jacques graag op een gepaste wijze op de  AV 2018.

Voor wie graag nog even terugblikt op de realisaties van Jacques – dit in nauwe samenwerking met raad van bestuur en personeelsequipe van de VJF-  hebben we ze hieronder nog even opgelijst :

 • Financiële gezonde federatie – opbouw van financiële reserves;
 • In orde stellen van alle wettelijke verplichtingen: BTW-plichtig, vrijwilligerswetgeving, arbeidswetgeving, ...
 • Automatisatie van het ledenadministratie en integratie met website + introductie van nieuwe ledenkaart;
 • Nieuwe communicatiekanalen: www.vjf.be & digitale nieuwsbrieven;
 • Geautomatiseerd inschrijvingssysteem wedstrijden;
 • Verhuis van het administratief centrum  VJF;
 • Organisatie van de Flanders Judo Cup + internationale stage;
 • Professionalisering van grote organisaties zoals VK / BK + werking met partnerships over meerdere jaren;
 • Hervorming van de interclub en organisatie van 1 groot finaleweekend;
 • Categorie 1 federatie: Slechts 10 sporten in Vlaanderen;
 • Voorbeeldleerling bij Sport Vlaanderen wat betreft afhandeling dossiers;
 • Initiatieven voor doelgroepen (Jeugdjudofonds, 55 +, vallen zonder zorgen, kleuterjudo,  ...)
 • Organisatie EK Junioren samen met Stad en judoclub Lommel
 • Multimedia (DVD bijscholingen, ...)

BEDANKT JACQUES VOOR AL JE INZET GEDURENDE DE VOORBIJE JAREN!

Sponsors

Sponsors