Deel deze pagina:

ZELE - Clubs zenden ons vaak informatie over een specifiek trainingsevent of tornooi dat ze organiseren met de vraag om deze info te delen op onze website en onze sociale media platformen. 

Als Vlaamse Judofederatie vinden we het uiteraard heel fijn dat clubs de judosport promoten en blijven inzetten op opleiding en vervolmaking via diverse trainingsactiviteiten. 

We wensen echter een onderscheid te maken tussen een organisatie vanuit of gepromoot door de VJF, zoals bijvoorbeeld een topsportstage of een provinciale stage, en een organisatie door een club. Verder is er eveneens een verschil indien een bijscholing een officieel bijscholingsmoment betreft voor de door de VJF erkende coaches.

Teneinde misvattingen van organisatoren te vermijden, volgen hierna voor de leden-clubs van de VJF enkele transparante voorwaarden waaraan een event dient te voldoen om te worden aangekondigd op onze website en/of sociale media. Alle andere trainingsevents zullen bijgevolg niet worden vermeld.

  1. Organiserende leden-clubs moeten met alles in orde zijn qua VJF-reglementering;
  2. De organisator neemt alle verantwoordelijkheid voor de stage op zich;
  3. De organisator verbindt zich ertoe de stage te organiseren en te laten verlopen in overeenstemming met de waarden en normen van de VJF en enkel judoka’s te laten deelnemen die zijn aangesloten bij de VJF of een andere officiële unisport judofederatie (FFBJ of een door de EJU en IJF erkende federatie);
  4. De organisator levert alle informatie (plaats, datum, tijdstip, inschrijvingsgeld & -modaliteiten) alsook een visual (FB-banner, Instagram-banner, foto/affiche). 

Indien aan deze voorwaarden werd voldaan, zal de VJF het trainingsevent mee promoten, m.n.

  1. Het event zal bijgevolg eenmalig worden aangekondigd op de FB-pagina en Instagram-pagina van de VJF.
  2. Het event zal worden opgenomen in de eventspagina op de VJF-website en via de provinciale webmasters in de rubriek events van de provincie. 

Trainersbijscholingen

Clubinitiatieven inzake bijscholingen en opleidingen voor trainers en coachen die open staan voor VJF-leden-trainers kunnen eveneens opgenomen worden in de evenementenkalender van de VJF. Afhankelijk van de inhoud, het doelpubliek en het niveau kan de bijscholing worden erkend als VTS-plusbijscholing en/of VJF-coachbijscholing. Open trainingen komen hiervoor niet in aanmerking. Aan te vragen bij DKSO Bart Geelen (bart.geelen@vjf.be).

Bezorgen info

Afhankelijk van uw type event zendt u de info naar de betrokken VJF-medewerker.

Trainingsevent: bart.geelen@vjf.be & provinciale webmasters

Tornooien: tim.rogge@vjf.be & provinciale webmasters

Sponsors

Sponsors