Deel deze pagina:

Op zondag 2 juni 2019 jl. vond in Sporthal Den Draver te Zwijndrecht het examen voor hogere graden plaats. Er boden zich 2 kandidaten aan voor het examen van 5de dan, 1 kandidaat voor het examen van 6de dan, 2 kandidaten voor het examen van 7de dan en 2 kandidaten voor het examen van 8ste dan. 1 kandidaat slaagde voor het examen van 5de dan. Alle andere kandidaten slaagden voor het examen van 6de, 7de en 8ste dan.

De VJF feliciteert dan ook alle geslaagden, m.n.

  • 8ste dan: Franky De Moor en Alexander Jatskevitch;
  • 7de dan: Patrick Claes en Michel Van Assel;
  • 6de dan: Leen Dom;
  • 5de dan: Heidi Vlerick.

“Als federatie durf ik stellen dat we tevreden mogen zijn met de judoka’s die een nieuwe hoge graad hebben verworven”, aldus Dirk de Maerteleire, Voorzitter van de Gradencommissie. “Allen hebben het examen met brio afgelegd. Ze hebben er ook hard voor gewerkt, dat weet ik persoonlijk want ik was een paar keer erbij. Ze hebben er tijd en energie ingestoken en dat siert hen. Zeker de judoka’s die voor de 8ste dan gingen. Alexander Jatskevitch en Franky De Moor zijn immers monumenten binnen onze federatie, heel actief internationaal, en die willen toch ook die inspanning leveren. Een mooi voorbeeld vind ik. Elke kandidaat die vandaag geslaagd is, heeft het verdiend. En dat is zo mooi aan onze sport. Hard werken wordt beloond.”

Meer hogere graden is uiteraard een goede zaak voor de VJF vindt Dirk de Maerteleire. “De de judoka’s die vandaag een hogere graad hebben gekregen, kunnen dienen als rolmodel. Ze zijn daar zich ook wel van bewust. Op die manier gaan er nog meer mensen op de kar springen.”

 

Christian Pierre

 

Sponsors

Sponsors