Deel deze pagina:

De Vlaamse Judofederatie heeft de werking en samenstelling van haar ethische commissie goedgekeurd. Binnen de ethische commissie is er een “Aanspreekpunt integriteit” aangesteld, met als doel een snel en toegankelijk aanspreekpunt te hebben naar de melders toe.  De ethische commissie is opgericht als permanent orgaan.      

De ethische commissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat zowel aan vergunninghouders als aan sportclubs en aan de federatie advies verleent omtrent problemen en vragen rond ethisch sporten en op basis van de problemen die haar worden gesignaleerd aan de federatie richtlijnen kan geven omtrent het te voeren beleid inzake ethisch sporten.

De ethische commissie is een onafhankelijk orgaan van experts met twee grote doelen:

 • Een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor sporters.  Opvolging en behandelen van alle meldingen rond ethisch verantwoord sporten en concrete actieplannen bespreken met de melder;
 • Op basis van alle meldingen beleidsadviezen en acties formuleren aan de Vlaamse Judofederatie.  Deze kunnen onder meer betrekking hebben op:
  • Advies voor het ontwikkelen van tools;
  • Advies voor het uitwerken van informatiebeleid en/of vorming;
  • Adviezen op vlak van preventieve als reactieve acties;
  • Advies naar specifieke actieplannen;
  • Advies naar aanpassen / introduceren (nieuwe) reglementeringen.

Samenstelling van de commissie:

 • Bart Meganck, Voorzitter
  • Raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent;
  • Lid van diverse commissies binnen de sport;
  • Voormalig atleet  (Atletiek).
 • Caroline Jannes, Lid en Aanspreekpunt Integriteit
  • Sportpsychologe, Voorzitster van de Vlaamse Vereniging voor Sportpsychologie;
  • Expert topsport & grensoverschrijdend gedrag;
  • Aanspreekpunt Integriteit & Lid van de ethische commissie van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.
 • Evert Zinzen, Lid
  • Hoofddocent, bewegingswetenschapper VUB;
  • Vertrouwenspersoon VUB en mede oprichter van het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag aan de VUB;
  • Judoka.

De ethische commissie kan autonoom andere domeinexperten uitnodigen in functie van de te behandelen zaken.

Sponsors

Sponsors