Deel deze pagina:

Reglementswijziging Kata verder uitgelegd

Analoog aan veranderingen en updates van het shiai-reglement (reguliere competitie) worden ook de criteria van katacompetitie onderworpen aan studie en evolutie. Als resultaat daarvan is er onlangs beslist door de EJU/IJF dat bij de uitvoering van tomoe nage in het nage no kata de startpositie dient aangepast te worden als volgt:

Tori en uke komen naar elkaar toe,  het center tussen beiden bij start van de greep situeert zich echter 1 meter voorbij het centrum van de kata-as, langs uke's kant. Tori en uke staan, vóór het nemen van kumi kata, elk ongeveer 30 cm verwijderd van dit nieuwe center. Volgend op de kumi kata verlopen de verplaatsingen zoals gekend. Bij aanvang van de linkse uitvoering bevindt het center tussen tori en uke eveneens 1 meter voorbij het centrum van de kata-as, opnieuw langs uke's kant.

Deze aanpassing wordt nu reeds toegepast tijdens kata wedstrijden. Onze federatie kan daardoor niet anders dan deze evolutie volgen. Tot nader order wordt deze aanpassing als juiste verplaatsing beschouwd, dus ook tijdens demonstratie op een shodan shiken. Om de judoka zich voldoende voor te bereiden op deze wijziging worden, gedurende een periode van één seizoen (dus tot einde seizoen 2019-2020), tijdens shodan shiken beide verplaatsingspatronen getolereerd.

Voor verdere inlichtingen en/of vragen kan men steeds terecht bij de lesgever PKT, RKT en/of KHG.

Het volledige Kata-reglement vind je via deze link.

 

Raymond De Clercq

Technisch Expert

Commissie Graden & Techniek

 

Sponsors

Sponsors