Deel deze pagina:

De laatste dagen zijn jullie mailboxen wellicht overspoeld met mails over AVG/GDPR.

Het is geenszins onze bedoeling u nog extra te belasten met deze materie maar van onze kant willen wij uiteraard ook voldoen aan onze verplichting om u op de hoogte te brengen van het door ons uitgewerkt privacybeleid. Dat er ook voor ons nog werk aan de winkel is leidt geen twijfel, maar wij kunnen u zeker garanderen dat wij uw persoonlijke gegevens reeds jaar en dag met de nodige omzichtigheid behandelen en zullen blijven behandelen. Privacy zal namelijk een constant aandachtspunt blijven in het VJF-beleid en wij zien het als onze opdracht om onze leden te informeren alsook onze leden-clubs hierbij te sensibiliseren en te ondersteunen.

Lees het privacybeleid VJF alsook onze clubondersteuning. Wij wensen alle onze leden-clubs heel veel succes in de verdere uitwerking van hun privacybeleid binnen de club.

Het VJF-team

Sponsors

Sponsors