Tuchtcommissie

Schollier Marc (tuchtcommissie)

voorzitter
mandaat tot AV 2021

De Sutter Tom (Tuchtcommissie)

lid
mandaat tot AV 2021

Ketels Jan (tuchtcommissie)

lid
mandaat tot AV 2021

Baert Mathieu (Tuchtcommissie)

plaatsvervangend lid
mandaat tot 12/12/2021