Provinciaal Comité Limburg

Vanderkerken Bart (PC Limburg)

lid
waarnemend voorzitter
5de Dan
mandaat tot 2017

Goossens Annick (PC Limburg)

lid
ondervoorzitter en secretaris
1ste Kyu
mandaat tot 2017

Meuleman Mario (PC Limburg)

medewerker
penningmeester
public relations
2de Dan

Prévot Jurgen (PC Limburg)

medewerker
website

Commers Pierre (PC Limburg)

medewerker
boekhouding
dispatcher (SR en TO)
1ste Dan

Steensels Tom (PC Limburg)

provinciaal trainer
2de Dan

Hendrix Erik (PC Limburg)

provinciaal trainer
1ste Dan

Bokken Marc (PC Limburg)

trainer voor ondersteunende katatrainingen
5de Dan

Gijbels Henri (PC Limburg)

trainer voor ondersteunende katatrainingen
4de Dan

Van Alphen Olaf

medewerker
1ste Dan