Deel deze pagina:

THUIS – De Internationale Judofederatie (IJF) heeft op haar website een reeks richtlijnen gepubliceerd voor het hervatten van judotrainingen in de exitfase van de Corona lockdown. 

Deze richtlijnen zijn het resultaat van het noeste werk van de EJU- en IJF-artsen, waaronder onze eigen federatie-arts Peter Smolders, die een paar nachtjes hebben doorgewerkt om deze tekst te schrijven. Het doel van deze richtlijnen is om bij een heropstart van de activiteiten het risico op COVID-19-infectie zoveel mogelijk op clubniveau te beperken, aangezien het gevaar niet volledig kan worden geëlimineerd zonder een effectief en uitgebreid COVID-19-test- of vaccinatieprogramma.

VJF-leden dienen nog even te wachten

Als federatie begrijpen we maar al te goed dat iedere judoka heel veel zin heeft om er opnieuw in te vliegen. Echter, teneinde een veilige en gefaseerde terugkeer naar normaal te waarborgen, vragen wij onze leden om geduldig te blijven. 

Immers, deze IJF-richtlijnen zijn in eerste instantie een proactieve onderhandelingsbasis voor de besprekingen met de lokale overheden. Het zijn trouwens de lokale overheden die de beslissing moeten nemen en het laatste woord hebben over een volledige heropstart van de sportsector. Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt om een concreet plan voor te leggen aan de autoriteiten. Zo dienen bepaalde zaken in deze IJF-richtlijnen nog verder te worden afgetoetst met de Vlaamse klankbordgroep Heropstart Sport, met o.a. Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie, om de lokale adviezen niet tegen te spreken. 

Bijgevolg wacht de Vlaamse Judofederatie op het groene licht van de Nationale Veiligheidsraad om finale richtlijnen inzake de opstart van het judo in Vlaanderen te communiceren aan haar clubs, dit teneinde enige verwarring door onduidelijkheden of tegenstrijdigheden te voorkomen. De terugkeer naar de dojo komt eraan. Nog even geduld dus. 

 

 Christian Pierre