Deel deze pagina:
Diverse evoluties in ons judolandschap zetten ons aan tot nadenken over de manieren waarop een judoka een (nieuwe) Dan-graad behaalt.

Enerzijds rijst, vanuit beleidsmatig standpunt de vraag naar gekwalificeerde, actieve trainers. De clubs van onze federatie moeten sportief geleid worden door technisch competente trainers. Techniek is in onze sport nu eenmaal heel belangrijk. Daarom is het zaak om de participatie aan graden, VTS-trainersopleidingen en dergelijke meer te stimuleren.
 
Anderzijds is het noodzakelijk om de deelnamegraad aan competitieve evenementen hoog genoeg te houden om een brede basis aan competitiejudoka’s te verzekeren. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor breedtesport waarbij kata- en ne waza-tornooien als opportuniteiten naar voren geschoven kunnen worden.
 
De Commissie Graden en Techniek (CGT) ontving uiteenlopende interessante signalen en baseerde daarom haar overleg op informatie vanuit verschillende hoeken. 
 
De weg naar een (nieuwe) dangraad is dan ook het resultaat van grondig overleg binnen de Commissie Graden en Techniek i.s.m. diverse betrokken partijen.
 
Deze gaat in voege vanaf 01/09/2020.
 
Wat met kandidaten SDS die vóór 01/09/2020 aan de voorwaarden voldeden om het examen af te leggen?
  • Indien vóór 01/09/2020 voldaan werd aan de toen geldende voorwaarden, dan blijven deze ook na 01/09/2020 als voldaan beschouwd.
 
Vanaf 1 september zal tevens een digitale registratie van SDS-punten plaatsvinden. De shiai-kaart blijft evenwel als controle behouden tot  januari 2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsors

Sponsors