Deel deze pagina:

De Vlaamse Judofederatie heeft, na een uitgebreide selectieronde gedurende de afgelopen maanden, Olivier Berghmans aangesteld als nieuwe Technisch Directeur Topsport (TDT).  Olivier Berghmans zal deel uitmaken van het managementteam van de Vlaamse Judofederatie, en verantwoordelijk worden gesteld voor de dagelijkse leiding van de afdeling topsport. 

 

Met de aanstelling van Olivier Berghmans zal op meerdere vlakken worden gestreefd naar verdere professionalisering van de topsportwerking binnen de Vlaamse Judofederatie:

 

  • per leeftijdsgroep wordt een verantwoordelijke trainer aangesteld, maar een wisselwerking tussen deze personen blijft mogelijk;
  • op termijn willen we ideaal evolueren naar een aparte dames- en herenwerking, in hoofdzaak in de werking +18 jaar, maar waar mogelijk ook bij de -18 jarigen;
  • alle topsportprogramma’s dienen te leiden naar meer successen op EK’s, WK’s en OS bij de senioren, resultaten bij de jeugd vormen geen doel op zich, maar kunnen wel een goede graadmeter zijn;
  • de link met de regionale werking en de clubwerking wordt versterkt en uitgebouwd;
  • de interdisciplinaire begeleiding van de topsporters (psycholoog, fysioloog, nutritionist, …) wordt uitgebouwd en nauwgezet opgevolgd via een topsportervolgsysteem;
  • de verstandhouding met de subsidiërende overheden (Sport Vlaanderen, BOIC, …) en de Fédération Francophone Belge de Judo wordt versterkt.

 

Als clubtrainer en persoonlijke trainer van Ilse Heylen draait Olivier Berghmans reeds vele jaren mee binnen de Vlaamse, Belgische en internationale judowereld.  Met zijn sterke topsportvisie, professionele managementvaardigheden en topsportervaringen is de Vlaamse Judofederatie ervan overtuigd dat Olivier Berghmans een belangrijke rol kan spelen binnen de federatie.

 

Olivier Berghmans toont zich alvast zeer vastberaden en gemotiveerd:

 

“Judo is reeds decennia lang hofleverancier van medailles voor de Vlaamse en Belgische sportwereld. Echter meer dan ooit is het moment gekomen om ‘de neuzen opnieuw in dezelfde richting te krijgen’. Een sterke persoonlijkheid, samen met een sterk team, dient te werken aan een verdere harmonisering van het judolandschap en een spoedige verdere opbouw van onze geliefde sport in te leiden.  Ik reik dan ook de hand naar alle stakeholders in het veld om samen te werken aan onze Olympische droom.      

Doorheen de jaren ben ik erin geslaagd om een succesvolle carrière als judocoach te combineren met een geslaagde carrière als manager. Met deze combinatie etaleerde ik mijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan verschillende en uiteenlopende situaties, noodzakelijk in topsport.

Het is dan ook met enthousiasme en met volle ‘goesting’ dat ik mij wens te engageren om de sterke leider te zijn die de bovengenoemde opbouw kan en mag inleiden.”

 

In de loop van de maand januari 2018 zal de nieuwe topsportvisie, samen met de kandidatuur van de nieuwe technisch directeur topsport, besproken en formeel bekrachtigd  worden door de Taskforce Topsport.  De Vlaamse Judofederatie wenst Olivier alvast veel succes in zijn nieuwe uitdaging! 

 

 

Sponsors

Sponsors