Deel deze pagina:

Het huishoudelijk reglement omschrijft de interne procedures en verplichtingen van de leden-clubs en leden-vergunninghouders.
Alle leden-vergunninghouders wordt geacht het  huishoudelijk reglement te kennen en stipt na te leven.

Hoofdstuk 1 : Leden - clubs vervangen door Intern Reglement Leden op de nieuwe website
Hoofdstuk 2 : Leden- vergunninghouders vervangen door Intern Reglement Toegetreden Leden op de nieuwe website
Hoofdstuk 3 : De raden (laatste update 17/12/2019) + bijlage 1.3.4.1 - bijlage 1.3.4.2 en bijlage 1.3.4.3 vervangen door Intern Reglement Bestuursorgaan op de nieuwe website
Hoofdstuk 4 : De commissies (laatste update 12/6/2019)
Hoofdstuk 5 : Ethiek en gedragscode VJF (laatste update 31/12/2019)
Hoofdstuk 6 : Personeel (laatste update 17/12/2019)
Hoofdstuk 7 : Provinciale comités (laatste update 12/11/2019)
Hoofdstuk 8 : Gezond en Ethisch Sporten (laatste update 13/06/2017)
Hoofdstuk 9 : Tuchtbeleid (laatste update 08/08/2017) - bijlage hoofdstuk 9 : (Tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters of begeleiders) - laatste update 14/04/2015)
Hoofdstuk 10 : Eervolle onderscheidingen - bijlage minimumcriteria ereleden
Hoofdstuk 11 : Deontologische code tegen de mensenhandel
Hoofdstuk 12 : Missie en visie topsport VJF 

 

Sponsors

Sponsors