Deel deze pagina:

De raad van bestuur dd. 8/12/2015 gaf het startschot voor de opstart van de voorbereidingswerken voor de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 en lanceerde een oproep ter samenstelling van het planningsteam basiswerking en beleidsfocussen.

De raad van bestuur dd. 12/01/2016 besliste dat het planningsteam beleidsplan basiswerking en beleidsfocussen 2017 – 2020 samengesteld werd uit volgende personen :

 • Bart Geelen, sporttechnisch coördinator
 • Silvia Buysens, sporttechnisch coördinator recreatieve sportbeoefening
 • Sylvie De Graeve, administratief coördinator
 • Rik Joye, bestuurslid VJF
 • Didier Franceus, lid mediacel - nationaal tijdopnemer

De raad van bestuur mandateerde het planningsteam om de opmaak van het beleidsplan basiswerking en beleidsfocussen 2017 – 2020 voor te bereiden. De provinciale comités, commissies en clubs werden door middel van een bevraging betrokken bij de verdere opmaak van het nieuwe beleid.

Het beleidsplan basiswerking en beleidsfocussen werd tijdens de AV 2017 toegelicht. In de namiddag werd een algemene kijk geworpen op de strategische en operationele doelstellingen. Clubs en commissies die dieper wensten in te gaan op de materie konden zich vrijblijvend inschrijven voor een infosessie beleidsplan 2017-2020 (incl. topsport) , die voorafgaand aan de AV plaatsvond.

Zoals aangekondigd tijdens de AV 2017 vindt u hieronder het beleid voor de komende beleidsperiode terug. De begroting werd voorafgaand aan de AV (15/03/2017) via tijdelijke We-transferlink ter beschikking gesteld van de leden-clubs :

 1. Leden
 2. Competitie
 3. Recreatie
 4. Clubondersteuning
 5. Goed bestuur
 6. Interne werking
 7. Vrijwilligers

 

Sponsors

Sponsors