Deel deze pagina:

Anno 2010 kondigde de Vlaamse Judofederatie reeds aan dat er vanaf 01/01/2010 m.b.t. de vergunningsprijs rekening ging gehouden worden met het indexcijfer.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen - of algemene index - meet de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren. De indexcijfers tonen de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

In principe zouden de prijzen van alle consumptiegoederen en -diensten genoteerd moeten worden. Dit is uiteraard niet mogelijk.
Daarom wordt er een korf met de belangrijkste goederen en diensten samengesteld.

Elke maand wordt de waarde van deze korf van goederen en diensten bepaald.

De waarde wordt uitgedrukt door het indexcijfer van de consumptieprijzen ("de index").

Stijgen de prijzen van de producten en diensten, dan stijgt ook de algemene index.

De doorrekening van de prijsverhoging zou evenwel pas toegepast worden bij het overschrijden van een volledige euro. 

Sedert 2010 werd de spilindex 8 x overschreden waardoor de prijzen van de vergunning + 6 jaar en de kleutervergunning heden respectievelijk €42,21 en €23,43 bedragen. De vergunningen U15 en ouder bedragen €45,90. Deze worden aangepast bij overschrijding van een euro. 

Vanaf 01/01/2020 bedraagt de vergunningsprijs voor leden vanaf U15 en ouder € 45,00. Voor leden vanaf het jaar dat de leeftijd van 7 jaar wordt bereikt € 42,00. De prijs voor de kleutervergunning en G-judoka bedraagt € 23,00.

Hierna vindt u nogmaals een overzicht van de te hanteren vergunningsprijs vastgelegd door de Raad van Bestuur en dit met ingang van 1/1/2020.

  1. Kleutervergunning: €23 (voor alle judoka’s U7, dus geboortejaar 2014 en later);
  2. Vanaf het jaar dat de leeftijd van 7 jaar wordt bereikt (2013-2008), wordt dit €42;
  3. G-judoka: €23 (ongeacht de leeftijd, G-judoka’s dienen dit kenbaar te maken bij aansluiting – werkt niet met terugwerkende kracht);
  4. Vanaf het jaar dat de leeftijd van 13 wordt bereikt (U15 en ouder): €45 (geboortejaar 2007 en vroeger).