Deel deze pagina:

Op 25 mei ging de Europese verordening rond privacy (GDPR) van kracht.

Opgelet, want sommige bedrijven of personen misbruiken deze regelgeving om organisaties via mail te benaderen en schrik aan te jagen. Ze beweren bijvoorbeeld dat ze verplicht zijn om vastgestelde overtredingen door te geven aan de gegevensbeschermingsautoriteit en wijzen op de grote boetes

Ga niet in op hun voorstel, ze hebben geen wettelijke basis. De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft nog geen enkele afspraak gemaakt met bedrijven rond certificering of controle.

Bovendien bestaat de kans dat het over een phishing mail gaat. Voorzichtig dus met doorklikken.

Specifiek gaat er momenteel een mailing rond uit naam van een organisatie die zichzelf “AVG keurmerk” noemt. We vermoeden dat dit bedrijf (of deze persoon) software ontwikkeld heeft die systematisch websites analyseert op het gebruik van cookies. Indien deze analyse iets opmerkt dat niet GDPR-conform is, volgt een mail met de vastgestelde overtredingen.

Weet dus dat je geen aandacht aan deze mail hoeft te besteden, maar we raden wel aan om de informatie die erin staat te gebruiken. De kans bestaat dat de inhoudelijke opmerkingen gegrond zijn en dat je dus nuttige feedback krijgt. Je kan in dat geval best extra acties nemen rond de informatie over en toestemming voor gebruikte cookies (bijvoorbeeld in functie van het gebruik van Google Analytics). Bekijk de mail eens samen met je websiteontwikkelaar.

Sponsors

Sponsors