Deel deze pagina:

Vanaf mei 2017 voert de VJF de nodige vereenvoudiging in voor de aanvraag van een shodan shiken aanvraag.  Dit ressorteert in:

  • Digitaal formulier voor inschrijving vanaf het examen 1ste dan 14 mei 2017 (alle gegevens van de kandidaat worden automatisch ingevuld bij ingave juiste vergunningsnummer)
  • Uiterlijke inschrijvingsdata examens worden herzien vanaf 1 september 2017 : 
    • Examens 1ste 2de en 3de dan: uiterlijk 1 maand voor de datum van het examen.
    • Examens 4de en 5de dan (pas vanaf aanvragen voor examens 2018):  uiterlijk 3 maanden voor de datum van het examen.

Enkel een officieel aangestelde hoofdtrainer van een club kan vanaf mei 2017 een digitale inschrijving doen voor een dangraadverhoging van zijn leden. De hoofdtrainer geeft hiermee de toestemming om de kandidaat voor te dragen voor een dangraadverhoging.

De volgende linken zijn beschikbaar op www.vjf.be :

De nodige originele stukken dienen nog steeds nagestuurd te worden na de invulling van de digitale link.

  • Originele technische kaart om via technische weg te gaan

OF

  • Originele shiaikaart om via wedstrijdweg te gaan
  • (Digitale) pasfoto : enkel voor het examen van 1ste dan

De betaling dient tevens gelijktijdig met de aanvraag verricht te worden door het clubsecretariaat met de vermelding van de “naam + voornaam + SDS datum”

De aanvraag voor shodan shiken is pas volledig van zodra de originele stukken binnen zijn op het VJF-secretariaat (Warandestraat 1A, 9240 Zele):

Indien de begeleider op het examen verschillend is van de hoofdtrainer dient de naam van deze VTS-gediplomeerde trainer opgegeven te worden in het formulier onder het vakje "coachnaam".

Zowel de hoofdtrainer als het ingeschreven judolid worden op de hoogte gebracht per e-mail van de vorderingen van het examendossier.

De nieuwe uiterlijke inschrijvingsdata voor de dangraad examens gaan in voege vanaf 01 september 2017.

De VJF wil alvast de digitale inschrijvingen alvast promoten. De “papieren” aanvraag zal nog gelijktijdig blijven lopen tot eind 2017. Vanaf 1 januari 2018 zal enkel een digitale inschrijving nog mogelijk zijn en zal de papieren versie vervallen.

Sponsors

Sponsors