Deel deze pagina:

Hoe aansluiten

Wanneer je wenst aan te sluiten bij één van onze clubs, staat deze club in voor de verdere afhandeling van je aansluiting bij de VJF. Je dient enkel een aanvraagformulier met je persoonlijke gegevens in te vullen, alsook de €22 (kleutervergunning tot 6 jaar) of €39 (vanaf 6 jaar)  aansluitingsgeld te vereffenen. Je club zal dan het nodige doen om je lid te maken van onze federatie.

Ieder lid ontvangt een individuele lidkaart waarop de persoonlijke gegevens vermeld staan (clubnr. + club, vergunningsnummer, naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres, kyu- of dangraad en de geldigheidsdatum van de vergunning). 

Een tweetal weken na je aanvraag en je betaling dien je in het bezit te zijn van je persoonlijke lidkaart. Zoniet is er iets fout gelopen en dien je contact op te nemen met je clubsecretariaat.

De VJF respecteert de wet op de privacy

Tijdens ledenmomenten kunnen er foto’s genomen worden voor publicitaire doeleinden. Door je lidmaatschap verklaar je je akkoord met publicitair gebruik van deze foto's.

Sponsors

Sponsors