Deel deze pagina:

THUIS - Vanaf 18 mei start de lockdown exitfase 2 voor de sportsector en kunnen buitensporttrainingen opnieuw doorgaan mits uiteraard de geldende veiligheidsnormen worden gerespecteerd. Lees daarom ook de toelichting van het afsprakenkader voor vechtsportbeoefening via deze link

Toch willen we accentueren dat er een duidelijke voorinschrijving voorzien dient te worden door de club o.l.v. de coördinator hiervoor aangesteld door het bestuur om alzo chaos ter plaatse te vermijden. 

Zo heeft de club eveneens een duidelijk overzicht op de geïnteresseerde judoka’s en de te voorziene plaats en/of materiaal om afbakening te voorzien.

TIP 

Voorzie alvast een reservatiesysteem voor trainingen via Google forms, Doodle of kijk na of jouw website in een extra module inschrijvingssysteem voorziet of er een plug-in kan worden toegevoegd.

Wees tijdens de openluchttraining creatief in de oefeningen. Probeer toelaatbare judotechnische oefeningen af te wisselen met leuke conditie-oefeningen. Laat genoeg tijd om te recupereren aangezien er bepaalde judoka’s niet meer gesport zullen hebben. Trage opbouw is aangewezen om weer een basisconditie te voorzien. HIIT-oefeningen (high-intensity interval training) zijn daarom niet de beste oefeningen om mee te beginnen. Eigen lichaamsgewicht lijkt nu dé optimale trainingsmanier. Denk eraan dat extra weerstand nu soms meer nefast kan zijn dan goed. Schaduwtrainingen, tandoku renshu, stabilisatie training, stretching en reactie- en snelheidstraining worden aangeraden. 

Nog meer tips

- Indien verscheidene trainingen achter elkaar plaatsvinden, voorzie dan zeker een overgangstijd zodanig dat deelnemers die gedaan hebben niet kruisen met degenen die klaar staan voor de volgende training;

- Voorzie duidelijke markering waardoor de judoka op elk moment zijn/haar afgebakend terrein kan onderscheiden;

- Eventueel een handdoek of fitnessmatje laten meebrengen voor grondoefeningen;

- Laat judoka’s eigen materiaal meenemen zoals een gordel of theraband … met duidelijke vermelding van naam;

- Elke judoka brengt zijn eigen alcoholgel mee om handen en eventueel voeten te ontsmetten voor en na de training.

Nog even dit …

- We raden af om judomatten buiten te leggen. Vermijd in deze fase om materiaal te delen;

- Elke judoka met een geldige vergunning zal tijdens deze activiteiten verzekerd zijn;

- Moedig iedereen aan om in club outfit te komen trainen. Zo zien buitenstaanders dat jouw judoclub een gezellige club is. Probeer een beperkt trainingsschema mee te geven zodanig dat de leden tussendoor ook kunnen bijtrainen en bezig zijn met hun favoriete sport. 

‘Sharing is caring’

Film of fotografeer zeker jouw activiteiten en publiceer het resultaat op je clubwebsite of sociale mediakanalen om andere VJF-leden warm te maken dat outdoor trainingen ook heel leuk kunnen zijn. Je mag deze beelden of foto’s steeds aan de VJF bezorgen via communicatie@vjf.be. De VJF ontvangt immers graag goede voorbeelden van clubs om andere clubs net over de streep te trekken om het goede voorbeeld te volgen en ook te beginnen met outdoor trainingen. Wij gaan deze beelden dan ook graag delen via onze sociale mediakanalen. 

Succes!

 

 

Sponsors

Sponsors