Deel deze pagina:

Bericht aan de bestuurders van de judoclubs,

De voorbije dagen kwam onze judosport in een negatief daglicht terecht door een aantal publicaties in de media naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag. Als Vlaamse Judofederatie zijn wij sterk gekant tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag , daar dergelijk gedrag 180° graden indruist tegen de geest en filosofie van de judosport.  Respect in elke mogelijk vorm voor jezelf, voor jouw trainingspartners, voor jouw leerlingen en eveneens voor jouw tegenstanders of concurrenten bij het beoefenen van wedstrijdjudo, is de basisregel van de judosport.

Wij beseffen ten volle dat dit mogelijks een weerslag kan hebben op jullie clubwerking en dat jullie misschien met bepaalde vragen zitten.

Momenteel zijn we dit als federatie prioritair aan het behandelen en bekijken we alle mogelijke initiatieven om op zo kort mogelijke tijd acties te ondernemen om dit in de toekomst nog beter te kunnen opvangen, te detecteren en te behandelen.

De Vlaamse Judofederatie wil nogmaals bevestigen de problematiek ten gronde aan te pakken en dit in alle openheid. Zoals aangegeven zullen we verder concrete maatregelen nemen om deze problematiek vandaag en morgen aan te pakken.

Om de laagdrempeligheid binnen onze federatie te verhogen hebben we alvast een nieuw meldpunt gelanceerd: judo@ethischecommissie.com, via dit meldpunt kunnen problemen op een laagdrempelige manier gemeld worden.  Deze meldingen zullen pas behandeld worden wanneer de samenstelling van de onafhankelijke “ethische commissie” definitief is. De samenstelling zit alvast in de eindfase. Alle meldingen zullen in alle discretie behandeld worden.

Indien jullie hier vragen of opmerkingen rond hebben, gelieve het niet na te laten, ons te contacteren vlaamse.judofederatie@vjf.be

Sponsors

Sponsors