Deel deze pagina:
  • De raad van bestuur is samengesteld uit volgende leden
  • De modaliteiten rond de benoeming, samenstelling, duur, afzetting en bevoegdheden van de raad van bestuur alsook over de mogelijkheden om specifieke bevoegdheden toe te kennen aan personen binnen of buiten de raad van bestuur worden geregeld door de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • Om de continuïteit van de werking te waarborgen wordt een gefaseerd rooster van aftreden van de bestuurders toegepast.
  • De raad van bestuur vergadert op regelmatige tijdstippen volgens een vooraf bepaalde vergaderkalender (onder voorbehoud van wijzigingen) 
  • De raad van bestuur vergadert over de volgende topics in 2020
  • De raad van bestuur waarborgt een passende bekendmaking en openbaring van haar beslissingen via de publieke verslaggeving RvB.
  • De RvB kan rechtstreeks gecontacteerd worden via het mailadres rvb@vjf.be. Evenwel wijzen wij u erop dat het vast personeelskader steeds het 1ste aangewezen aanspreekpunt voor leden is en dat dit mailadres is voorbehouden voor uitzonderlijke meldingen en/of officiële klachten.

 

 

 

Sponsors

Sponsors