Deel deze pagina:
  • De raad van bestuur is samengesteld uit volgende leden
  • De modaliteiten rond de benoeming, samenstelling, duur, afzetting en bevoegdheden van de raad van bestuur alsook over de mogelijkheden om specifieke bevoegdheden toe te kennen aan personen binnen of buiten de raad van bestuur worden geregeld door de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • De raad van bestuur vergadert op regelmatige tijdstippen volgens een vooraf bepaalde vergaderkalender.
  • De raad van bestuur waarborgt een passende bekendmaking en openbaring van haar beslissingen via de publieke verslaggeving RvB.

 

 

 

Sponsors

Sponsors