Deel deze pagina:

Ereleden

De raad van bestuur kan aan een lid-vergunninghouder  de titel van ere-lid van de VJF toekennen. Deze titel wordt toegekend aan een lid-vergunninghouder, met een onberispelijke staat van dienst, die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, ononderbroken lid was van de VJF (KBJB) en die op sportief of bestuurlijk niveau een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft.

De voordracht gebeurt in de maand december door de provinciale comités. Deze sturen een gemotiveerde aanvraag naar het secretariaat van de VJF.
De kandidaat dient aan deze minimumvoorwaarden te voldoen.
De raad van bestuur kan aan een lid van de raad van bestuur eveneens de titel van ere-bestuurslid toekennen. De raad van bestuur kan een kandidaat weigeren of er zelf bijkomende aanduiden.

Uitzonderlijk kan aan personen, al dan niet vergunninghouder van de VJF, die niet voldoen aan de hoger genoemde voorwaarden, door de raad van bestuur de titel van ere-lid worden verleend.

De huldiging van de nieuwe ere-leden gebeurt jaarlijks op de Algemene Vergadering.

Sponsors

Sponsors