Deel deze pagina:

ZELE – We krijgen regelmatig vragen van onze leden inzake de exitfase. Wat mag reeds wel en wat nog niet, enz. We bundelen ze via deze pagina en breiden verder uit naarmate we meer vragen krijgen. Kom dus regelmatig terug een kijkje nemen op deze pagina.

FAQ VJF

Hoe moet ik praktisch de tatami gaan ontsmetten?

Hier vinden jullie de hoeveelheid javel die in het water dient toegevoegd te worden of je kan de factsheet hier downloaden. 

Mogen de tornooien van de VJF per 01/09 doorgaan?

Jazeker, het ziet ernaar uit dat events tot 200 man weer gehouden kunnen worden vanaf 01/09/2020 en wanneer de geldige maatregelen toegepast worden. Uiteraard steeds onder voorbehoud van de beslissingen van de regering. Surf alvast ook naar het artikel op onze website inzake protocol sporteventals leidraad voor jouw organisatie.

Is die 12 jaar de kalenderleeftijd, of gaat het om alle kinderen die geboren zijn vanaf 1/1/2008, en die dus dit jaar maximaal 12 jaar worden ?  

Het is tot en met 12  jaar, waardoor het soms onlogisch lijkt dat sommige jongeren ineens niet kunnen deelnemen aan dezelfde training. Ergens moet een grens worden gesteld.

Mogen er 2 trainers op de tatami staan?  Indien ja, mogen die met elkaar contact hebben om een oefening te tonen ?

2 trainers mogen in die 20 deelnemers aan de training inbegrepen worden. Deze mogen geen contact hebben met elkaar en dienen o.a. de 1,5m afstand te bewaren. Indien dit echter personen zijn uit dezelfde bubbel mag dit uiteraard wel. Dit moet op dat moment wel duidelijk gecommuniceerd worden om misverstanden te vermijden!

Mag de trainer contact hebben met de judoka's om iets voor te tonen ? Moeten de trainers (verplicht) een mondmasker dragen (tijdens de les aan judoka's tot 12 jaar)?

Trainers hebben geen contact met de judoka’s en bewaren de afstand van 1,5m. Enkel in nood is dit mogelijk en wordt er aangeraden om een mondmasker en handschoenen te voorzien. Vandaar dat de trainers in dat geval best een mondmasker dragen aangezien je deze situaties niet kan voorzien en misschien geen tijd hebt om mondmasker te gaan zoeken. Vanaf dat je als trainer kinderen begeleidt ouder dan 6 jaar, dien je een mondmasker te dragen.

Mag een trainer (met dezelfde judogi) 2 judolessen na elkaar geven aan 2 verschillende groepen ?

Ja, indien er geen contact is geweest met de judoka’s. Zoniet, dient er van kledij gewisseld te worden.

Het is duidelijk dat de trainer tegelijkertijd corona verantwoordelijke/begeleider kan zijn. Moet dit iemand zijn ie niet meetraint en altijd aanwezig is op training? Of mag deze ook meetrainen?

Het is vooral nodig dat deze persoon op de hoogte is van alles wat er hierrond gebeurt in de club en de toepassing van de te nemen maatregelen volgt. Deze persoon dient niet steeds aanwezig te zijn op alle trainingen, maar dient wel toe te zien op het feit dat er vooraf inschrijvingen zijn, het juiste materiaal aanwezig is om aan de regels te voldoen, m.n. alcohol, kuisproducten voor ontsmetting na de training, eventueel een richtingsaanwijzing om ouders niet te laten kruisen enz. Opvolgen dat er nagedacht is over alles.

Wat kunnen we na 1 juli verwachten?

Het is moeilijk om al zaken te communiceren die misschien niet zullen doorgaan als er iets wijzigt.

Het lijkt ons echter logisch dat als de +12-jarigen contact gaan mogen hebben dit geleidelijk aan zal gebeuren. Dat er steeds met dezelfde partner getraind zal worden en er voldoende afstand gehouden zal worden van de anderen. Kleine bubbels zullen nog aangehouden worden. Ook zal er een maximum aangehouden worden van aantal deelnemers op de mat.

Het lijkt ons nuttig om vooral te focussen op tachi waza en echte randori’s nog te vermijden. Gaande weg, als alles goed gaat, denken we dat er progressief naar meer partners kan gegaan worden en al eens randori kan plaats vinden. Ne waza lijkt ons echt iets voor het laatste. Verder denken we dat er een verschil is tussen voorbereiden voor het examen DAN graden en een randori uit te voeren.

De exacte maatregelen en richtlijnen zullen pas tegen 1 juli gecommuniceerd worden, daar we steeds onderhevig zijn aan de maatregelen en richtlijnen van de overheid.

 

FAQ Sport Vlaanderen

Ook Sport Vlanderen heeft een pagina met veel gestelde vragen van sporters over Corona waar je veel antwoorden vindt op courante vragen. Surf ook alvast eens naar deze pagina via deze link.

 

 

 

Sponsors

Sponsors