Deel deze pagina:

Beste lezer van ‘Judo Contact’

 

Tijden veranderen. Zoveel is duidelijk, zeker na zulke ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronapandemie waar we intussen middenin zitten en die enorme inspanningen van iedereen eist, ongeacht welke sector. Er is evenwel licht aan het einde van de tunnel en pas wanneer we helemaal verlost zullen zijn van COVID-19 zal echt duidelijk worden in welke mate onze eigen sportsector gehavend uit deze strijd komt.

Immers, in tijden van reflectie neem je wat afstand en probeer je alles vanuit een andere invalshoek te bekijken. Alle informatie die via het kwartaaltijdschrift ‘Judo Contact’ werd verspreid, wordt ondertussen ook gepubliceerd op onze website en sociale media. Daarom werd de knoop doorgehakt om het aanzienlijke budget dat aanvankelijk werd gereserveerd voor de publicatie van ons kwartaaltijdschrift op een andere manier te besteden. Als federatie hebben we dan ook besloten om de forse bedragen die de druk- en verzendkosten dekken efficiënter in te zetten ten voordele van onze leden. Nieuwe artikels zullen uiteraard hun weg naar onze website blijven vinden. Een kalender die online staat, is trouwens veel nauwkeuriger dan op papier, idem zo met de wereldranglijst waarop we onze toppers terugvinden. Bovendien gaat de redactie ervoor zorgen dat in de toekomst alle rubrieken van ‘Judo Contact’ terug te vinden zijn op onze website die we verder gaan ontwikkelen om nog meer nuttige informatie aan onze leden te verschaffen. 

We zijn reeds een andere weg ingeslagen inzake communicatie met template ‘banners’ op onze sociale media die een uniforme branding uitstralen. Bovendien hopen we samen met de expertise van een marketing bureau onze sport nog meer in de kijker te zetten . 

Is de stopzetting van het tijdschrift dan een besparende maatregel? Integendeel. Door deze beslissing te nemen, kunnen we het communicatiebudget dat oorspronkelijk was bestemd voor ‘Judo Contact’ in de toekomst anders en gerichter besteden met een rechtstreeks resultaat in het voordeel van jullie, onze clubs, zoals design van posters, flyers, … die jullie kunnen aanwenden voor eigen promotiecampagnes voor rechtstreekse rekrutering van nieuwe clubleden, jeugdwerking, enz. Dit opent bovendien andere mogelijkheden om tevens onze sponsors/partners meer visibiliteit te geven. Op lange termijn waarborgen we dan ook een marketing budget hiervoor, dit is immers geen éénmalige maatregel.

Samen gaan we op zoek naar de beste manieren om jullie te bereiken. Allicht zullen er in de nabije toekomst gericht bevragingen plaatsvinden om instant feedback van onze leden te krijgen om hier direct op in te kunnen spelen. Ondertussen volgt na deze afschaffing van het papieren tijdschrift Judo Contact een overgangsfase naar de creatie van een nieuwe website.

Als trouwe lezer doorheen de jaren van ‘Judo Contact’ wensen we u alvast te bedanken en hopen we uiteraard dat onze digitale kanalen u tevens blijven boeien zodat we u ook in de toekomst nog steeds voldoende leesgenot over alles judo kunnen bezorgen!

 

Met sportieve groeten,

Namens de Raad van Bestuur,

 

Sophie Block

Operationeel Manager VJF

 

Sponsors

Sponsors