Deel deze pagina:

De Vlaamse Judofederatie vzw verleent jaarlijks eervolle onderscheidingen.  Kandidaturen kunnen een gans jaar door aangevraagd worden maar dienen uiterlijk op 15 december van het jaar waarin aan de vereiste criteria zijn voldaan op het VJF-secretariaat toe te komen.

NIEUW : vanaf dit jaar kan u ook een digitale aanvraag doen.

ALGEMEEN : gelieve per aanvraag een afzonderlijk (digitaal) formulier in te vullen.

Wij bevelen sterk aan de digitale manier te willen gebruiken. Dit zorgt ervoor dat u geen aanvraagformulier via mail of post meer dient over te maken en helpt ons tevens de aanvragen automatisch te bundelen. Personen die de aanvraag niettemin alsnog via mail of post wensen te laten verlopen, kunnen de aanvraag indienen via dit formulier bij tim@vjf.be of via post gericht aan het secretariaat.

Met uitzondering van de erkenning voor 50 jaar zwarte gordel en de aanvraag tot erelid worden de onderscheidingen allen uitgereikt op de algemene vergadering van de provincie waar de kandidaat vergunninghouder is of waaronder het lid-club ressorteert.

De betrokkenen zullen, afhankelijk van het soort onderscheiding, begin januari door de provinciale comités of de VJF uitgenodigd worden om hun onderscheiding af te halen op de voor hen in aanmerking komende provinciale startvergadering 2018 of de AV VJF 2018.

Zie voor de volledige info : hoofdstuk 10 huishoudelijk reglement (eervolle onderscheidingen en ereleden) + minimumcriteria (ereleden)

 

Sponsors

Sponsors