Deel deze pagina:

Tijdsindeling :

09.45-10.00 uur : Controle van de volmachten en de vergunningen voor deelnemers
(opgelet : om stipt 10.00 worden de inschrijvingen afgesloten. Na dit tijdstip kan u geen stemrecht meer worden verleend)

10.00-10.30 uur : aanvang buitengewone algemene vergadering

Dagorde

  1. Vaststelling van de aanwezige clubleden met volmachten
    Verkiezing van een stembureau voor de BAV 
    (de heer Rik Joye, secretaris-generaal VJF)
  1. Voorstel statutenwijziging (zie voorstel)
    (de heer Bart Demuynck, voorzitter VJF)

3.Aanpassing jaarverslag 2018   

4. Einde vergadering

 

  • Bevestig om organisatorische redenen uw inschrijving of verontschuldiging BAV (klik hier vóór 11/06/2019.
  • Volmachtformulier (bij aanvang van de BAV degelijk ingevuld en samen met een geldige vergunning voor te leggen bij de controle van de volmachten. De aangesloten clubs kunnen zich laten vertegenwoordigen door een vergunninghouder aangesloten bij hun eigen club of door een andere club)

 

 

Sponsors

Sponsors