Deel deze pagina:

Update Corona-crisis d.d. 19 maart: meer annuleringen

Jeugdkampen in de paasvakantie mogen niet doorgaan.

Update Corona-crisis d.d. 17 maart: meer annuleringen

Het BK Mixed teams U15/ U18 zal worden verplaatst naar een later bekend te maken datum. Het tornooi zal dus niet doorgaan op 1 mei 2020. De mogelijke nieuwe datums worden afgetoetst en we koppelen zo snel mogelijk terug naar jullie. We houden hierbij rekening met de drukke wedstrijdkalender, examens, enz.

Omwille van de grote onzekerheid die er momenteel heerst door de Corona-crisis, werd er beslist de Paasstage te Brugge te annuleren. De huidige maatregelen laten judo trainen niet toe, en er is een zeer sterk vermoeden dat dit ook niet zal kunnen tijdens de eerste week van de Paasvakantie.

In het kader van de maatregelen die op 12 maart werden genomen door de Nationale Veiligheidsraad en de afkondiging van de federale fase, neemt de Vlaamse Judofederatie volgende extra maatregelen t.o.v. deze die op 12 maart al werden meegedeeld :

 • Annulering van alle judotornooien die onder auspiciën of met medewerking van de Vlaamse Judofederatie gehouden worden tot eind april 2020.
  • nvdr : deze termijn is langer dan momenteel federaal opgelegd maar gezien een mogelijke verlenging van de federale maatregelen en het besef dat een tornooi toch enige voorbereidingstijd nodig heeft, wordt dit voor de VJF op eind april gelegd.
 • Geen verplaatsingen meer naar het buitenland voor judo activiteiten tenzij voor atleten en omkadering die nog in de running zijn voor de OS 2020 tot eind april 2020 (nominatief te bepalen door de Technisch Directeur Topsport).  Clubs of leden die uit eigen initiatief toch naar het buitenland begeven voor judo activiteiten, doen dit op eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
  • nvdr : een dergelijk privé initiatief zal geenszins door de VJF gedekt worden, ook verzekeringstechnisch niet.
 • Binnenlandse stages zowel georganiseerd door de VJF als door clubs kunnen niet meer plaatsvinden tot – voorlopig – 03 april. Er dient rekening gehouden te worden dat de huidige federale maatregelen altijd verlengd kunnen worden indien de Nationale Veiligheidsraad dit nodig acht.
 • Zowel clubtrainingen als VJF-trainingen worden niet meer toegelaten tot – voorlopig – 03 april.  Idealiter worden door de trainers “thuisoefeningen” meegegeven zoals core stability training, individuele looptraining, …
  De atleten die nog in de running zijn voor de OS 2020 en hun omkadering zullen olv de Technisch Directeur Topsport een apart en specifiek programma krijgen.
 • De Algemene Vergadering van de VJF gepland op 21 maart 2020 wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum (na 3 april).  Vergaderingen van bestuursorganen of commissies die een “need to decide” agenda hebben, kunnen doorgaan maar bij voorkeur onder de vorm van teleconferentie.  De fysiek aanwezige deelnemers dienen volgende voorschriften in acht te nemen :
  • verhoogde hygiënische aandacht
  • No handshake no kissing policy
  • Beperken tijdsduur programma < 4hr
  • Beperken mix van leeftijden

Dit zijn de maatregelen die op dit moment (13 maart) van kracht zijn; uiteraard volgen wij als sportfederatie de richtlijnen van de overheid en kan het altijd zijn dat de lokale overheden nog bijkomende maatregelen opleggen aan de clubs of de leden.

Raadpleeg ook: 

Coronavirus COVID-19

Sport Vlaanderen: sporten in tijden van COVID-19

FAQ COVID-19

 

 

 

Sponsors

Sponsors