Deel deze pagina:

De judo Aspirant-Initiators kunnen ingezet worden als hulp de de tatami voor de witte gordels. Zij kunnen hulp bieden, steeds onder leiding van een hoger opgeleide lesgever/trainer, in het veilig en op een organisatorisch kwaliteitsvolle manier aanleren van de valoefeningen en technieken voor de witte gordels. Het aanbieden van deze opleiding moet op clubniveau de kwaliteit van het huidige, (nog) niet gekwalificeerde, lesgeverskorps verhogen, wat automatisch zal resulteren in een kwaliteitstoename van het clubaanbod. Iedereen die 15 jaar wordt in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start en die de 3de of 2de of 1ste kyu graad bezit, kan zich inschrijven voor de cursus Aspirant-Initiator.  

Sponsors

Sponsors