Deel deze pagina:

Gezond Sporten: Letselpreventie in het judo

Judo is als gevechtsport en dus ook contactsport een intensieve sport die voor het lichaam toch een zeer grote belasting kan betekenen. Uiteraard is het risico ook sterk afhankelijk van de intensiteit waarmee de sport beoefend wordt. Wedstrijdjudo is uiteraard een heel ander verhaal dan het judo 55+ waarin het gezond sporten centraal staat. Veel hangt af van hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Een sportletsel of sportblessure is lichamelijke schade, opgelopen tijdens of als gevolg van het beoefenen van sport.

De VJF ging in 2015 i.s.m. Dr. Peter Smolders dieper in op dit belangrijke item binnen de sport en werden er verschillende workshops georganiseerd worden rond ongevallenpreventie bij judoka's. Er werden posters ontwikkeld met een aantal stabiliteitsoefeningen en richtlijnen. Deze specifieke oefeningen en richtlijnen kunnen alvast helpen om letsels bij uzelf of uw judoka's te voorkomen.

De Vlaamse Overheid heeft hiervoor tevens een website opgericht waar u alvast een aantal algemene richtlijnen kan vinden. 

Sponsors

Sponsors