Deel deze pagina:

Vrijwilligers die activiteiten uitoefenen voor een club, een federatie, een vereniging, een instelling of voor iedere andere organisatie die geen winstoogmerk heeft, kunnen hiervoor sinds enkele jaren een vergoeding ontvangen die vrijgesteld is van sociale en fiscale bijdragen.

De Vlaamse Judofederatie vzw biedt haar vrijwilligers de keuze tussen een reële of een forfaitaire vergoeding.

Vrijwilligers die voor het jaar 2019 kiezen voor forfaitaire kostenvergoedingen heeft de VJF de maximale vergoeding vastgelegd op € 34 per dag en € 2500 per jaar.  De combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten is mogelijk voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger.  De VJF heeft voor het jaar 2019 voor deze categorie van vrijwilligers en de bewezen reiskosten de reiskostenvergoeding vastgelegd op € 0.20/km.

Wanneer één van deze forfaitaire maximumbedragen in een bepaald kalenderjaar overschreden wordt, zijn zowel de vrijwilliger als de club, vereniging of instelling bijdrageplichtig aan de RSZ en de belastingen voor alle vergoedingen die betaald werden in het betrokken kalenderjaar.

Voor de vrijwilligers die voor het jaar 2019 kiezen voor de reële kostenvergoedingen heeft de VJF voor deze categorie van vrijwilligers de maximale reiskostenvergoeding vastgelegd op € 0.35/km en fietsvergoeding € 0.23/km.

Iedere vrijwilliger dient zijn keuze te bepalen via dit  keuzeformulier 2019.  Vrijwilligers die opteren voor de forfaitaire vergoeding dienen eveneens een verklaring op eer te ondertekenen.

 

 

Sponsors

Sponsors