Deel deze pagina:

Wat indien men geen tussenkomst van de mutualiteit kan genieten?

Indien een slachtoffer van een ongeval geen beroep kan doen op de tegemoetkoming van een ziekenfonds noch van enige andere instantie (OCMW - Fedasil), dan zal Ethias de rol van het ziekenfonds overnemen en de rekeningen vereffenen tot de in de polis vermelde tegemoetkoming.

Het slachtoffer moet Ethias alleszins de reden opgeven waarom er geen tegemoetkoming van een ziekenfonds bekomen wordt.

U kan deze uitleg ook vinden in de algemene voorwaarden, namelijk in de 2de alinea van littera b) van artikel 10.

Natuurlijk blijft als voorwaarde dat de persoon in kwestie aangesloten is bij de VJF.

Lees ook :

 

 

Sponsors

Sponsors