Deel deze pagina:

Wet op de privacy

Elke clubsecretaris wordt geacht onderstaande berichtgeving door te willen geven aan zijn aangesloten leden :

"De Vlaamse Judofederatie vzw respecteert strikt de wet op de privacy (wet van 8 december 1992) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (staatsblad 18 maart 1993 en 3 februari 1999).

Alle persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om de ledenadministratie en doelgerichte communicatie met de leden van de Vlaamse Judofederatie vzw, Warandestraat 1A te 9240 Zele mogelijk te maken.

Ieder lid heeft de mogelijkheid zijn persoonlijke gegevens in te kijken via de ter beschikking gestelde inloggegevens. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan ieder lid de eigen adres en communicatiegegevens verbeteren. De overige leden dienen steeds de clubsecretaris te contacteren bij vaststelling van foutieve gegevens.

Ieder lid is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem ingebrachte of doorgegeven gegevens.

Elk lid wordt verzocht de handleiding leden op de website door te nemen."

Lees ook :

 

Sponsors

Sponsors