Deel deze pagina:

In het kader van ons nieuw project "Clubgrade" lanceerde het Dynamo Project in oktober twee verkenningsgroepen. Sportclubs gingen met elkaar in dialoog over het verleden en de toekomst. Op welke momenten heeft de club een stap vooruit gezet? Wanneer en waarom liep het fout? Aan welke uitdagingen geeft jouw club in de toekomst prioriteit?

De VJF wil samen met het Dynamo Project jou als sportclub helpen bereiken wat je wil bereiken en jouw sportclub de nodige upgrade geven.

Concreet :

  • Clubgrade, hét nieuw experimenteel project van het Dynamo Project, wil sportclubs helpen strategische bestuurlijke taken op lange termijn te ontwikkelen. Het project loopt 4 jaar, en vanaf de start betrekken we sportclubs. In deze fase zoeken we sportclubs die in het voorjaar 2018 willen helpen bij de ontwikkeling van een meetinstrument en ondersteuningsvormen. Je krijgt er een uniek begeleidingstraject voor in de plaats!
  • Binnen de experimentele fase van Clubgrade stelt het Dynamo Project vier groepen "pilootclubs" samen. Een eerste groep, de "ontwikkelgroep", helpt in een eerste fase bij het ontwikkelen van een meetinstrument en het ontwikkelen van ondersteuningsvormen.

De eerdere verkenningsgroepen in oktober waren reeds een eerste stap om te ontdekken welke uitdagingen, behoeften en groeikansen sportclubs zelf vaststellen. Dat gebeurde in een interactieve setting waarbij sportclubbestuurders aan de hand van werkbladen en kleine groepjes ingingen op volgende vragen:

  • Waar hebben we als sportclub in het verleden echt verandering of vooruitgang gevoeld?
  • Waar hebben we als sportclub in het verleden kansen laten liggen om te groeien?
  • Aan welke uitdaging willen we als sportclub in de toekomst werken?

Ook jouw sportclub kan nog input leveren. Download de 3 werkbladen hieronder (telkens slechts 1 A4'tje) en bezorg ze aan yves@dynamoproject.be (link stuurt een e-mail).

De input wordt mee opgenomen in een samenvattend rapport dat als basis dient voor de ontwikkeling van methodieken en ondersteuningsvormen.
In 2018 krijgen geselecteerde pilootclubs aldus kans om de methodieken binnen hun sportclub te implementeren.

Interesse om van jouw sportclub een NOG betere club te maken? Stel je dan stel kandidaat - ultieme deadline 31/12/2017

Bron : Dynamo Project

Sponsors

Sponsors