Deel deze pagina:

Boodschap van de Vlaamse Judofederatie vzw

De voorbije dagen kwam onze judosport in een negatief daglicht terecht door een aantal publicaties in de media naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag. Als Vlaamse Judofederatie zijn wij sterk gekant tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ,
daar dergelijk gedrag 180° graden indruist tegen de geest en filosofie van de judosport.  Respect in elke mogelijk vorm voor jezelf, voor jouw trainingspartners, voor jouw leerlingen en eveneens voor jouw tegenstanders of concurrenten bij het beoefenen van wedstrijdjudo, is de basisregel van de judosport.

De Vlaamse Judofederatie heeft een objectief en onafhankelijk orgaan dat klachten kan onderzoeken en een uitspraak vellen, namelijk de tuchtcommissie.  Iedereen die het slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag heeft het recht om bij dit orgaan klacht neer te leggen, wat wij als Judofederatie zeker ondersteunen.  We zullen onderzoeken of dit voldoende toegankelijk is en/of we andere initiatieven moeten nemen zoals een specifiek meldpunt waar atleten op een discrete manier hun verhaal kunnen doen.

Als federatie hebben we de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen in het kader van grensoverschrijdend gedrag.  Voor veel initiatieven werken we ook samen met externe experten zoals Internationaal centrum Ethiek in de Sport vzw  (ICES).

  • Op onze website (www.vjf.be) hebben we een rubriek "gezond en ethisch sporten” waarop verschillende adviezen en campagnes worden aangereikt.
  • Het actief implementeren van initiatieven rond "gezond en ethisch sporten” binnen een club maakt deel uit van ons jeugdsportfonds: een project waarbij we goedwerkende clubs belonen met een zilveren of gouden label op vlak van jeugdwerking.
  • Op het laatste VJF-congres hebben we een sessie gegeven rond grensoverschrijdend gedrag.  Naar aanleiding van dit congres hebben we de tool (“sport met grenzen: vlaggensysteem”) die voorhanden is vanuit ICES  gepromoot binnen de clubs. Dit vlaggensysteem om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken is een belangrijk instrument.
  • Recent hebben we een bijscholing georganiseerd tegen pesten binnen topsport.
  • We hebben gedragscodes (posters en uitlegboekje) ontwikkeld en verdeeld naar de clubs toe. Tevens is er een startdocument voor gedragscodes binnen de club ontwikkeld, zodanig dat clubs dit op een eenvoudige manier kunnen toepassen binnen hun eigen club.

Deze initiatieven zijn uiterst belangrijk in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag en we zullen in de komende periode deze campagnes herhalen, eventueel bijsturen en daar waar nodig nieuwe initiatieven nemen in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag.

We doen een oproep naar alle trainers binnen topsport en binnen onze clubs, een oproep naar alle clubs en atleten om deze initiatieven te gebruiken in de dagelijkse werking.  

Als federatie nemen we deze problematiek ernstig en we zullen binnen onze federatie verder bekijken welke verdere acties en initiatieven we moeten nemen naar aanleiding van de getuigenissen.

 

Sponsors

Sponsors