Deel deze pagina:

BURST– Tijdens deze Offline Algemene Vergadering van de VJF, dient er te worden gestemd over een statutenwijziging. Het vereiste quorum is 2/3 van de leden. Gezien de voortdurende coronacrisis kiezen we opnieuw voor de Offline uitvoering. Op die manier kunnen meer clubafgevaardigden hun stem uitbrengen op een veilige manier en zonder zich te verplaatsen. 

Wat betekent dit concreet?

Via deze pagina krijgt u een overzicht van de te stemmen statutenwijziging.

De volledige procedure staat hieronder beschreven. Alle leden krijgen ook een uitnodiging via mail. 

Stemmen zal enkel mogelijk zijn op de dag van de OFFLINE BAV en dit voor een langere tijdspanne waardoor iedereen de nodige tijd krijgt om zijn stem te laten gelden.

OFFLINE BAV 2020

De datum wanneer deze OFFLINE BAV zal doorgaan, is zaterdag 26 september.

Dagorde

  1. Statutenwijziging: wijziging van de benaming

Oorspronkelijk tekst:

ARTIKEL 1 BENAMING

§ 1 De vereniging wordt genoemd Vlaamse Judofederatie.

Nieuwe tekst:

ARTIKEL 1 BENAMING

§ 1 De vereniging wordt genoemd Judo Vlaanderen. Afgekort JV.

 

Procedure

  1. Aankondiging en agenda via de website en e-mail naar de clubs.
  2. Volmachten: het reglement van de volmachten blijft geldig met volgende aanpassing: het ondertekende document wordt per e-mail naar AV2020@vjf.be doorgestuurd. Om geldig te zijn moet het document uiteindelijk op woensdag 23 september (24h00) aangekomen zijn, liefst vroeger. (Volmacht en Volmachtformulier club naar club). 
  3. De vertegenwoordiger ontvangt de stembrief (link die je op 26 september krijgt) en de nodige informatie op het aangeduide e-mailadres en kan stemmen op zaterdag 26 september van 9.00 tot 22.00 uur
  4. Er is een aanwezigheidsquorum voor deze statutenwijzigingen van 2/3 van de leden.  Het voorstel is goedgekeurd wanneer het aantal ja-stemmen minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen bedraagt. Onthoudingen tellen niet mee, noch in de teller, noch in de noemer.
  5. Publicatie op de website na 2 werkdagen.

 

 

 

 

Sponsors

Sponsors