Deel deze pagina:

ZELE – Tijdens de allereerste Offline Algemene Vergadering van de VJF, d.d. 16 mei jl., diende er te worden gestemd over een statutenwijziging. Vermits het vereiste quorum niet werd gehaald, dient hiervoor een Bijzondere Algemene Vergadering te worden georganiseerd. Gezien de exitfase uit de Corona-lockdown en de nakende vakantieperiode kiezen we opnieuw voor de Offline variant. Op die manier kunnen meer clubafgevaardigden hun stem uitbrengen zonder zich te hoeven te verplaatsen. 

Wat betekent dit concreet?

Via deze pagina krijgt u, net zoals tijdens de oorspronkelijke Offline AV, een overzicht van de te stemmen statutenwijziging.

De volledige procedure staat hieronder beschreven. Alle leden krijgen ook een uitnodiging via mail. 

Stemmen zal enkel mogelijk zijn op de dag van de OFFLINE BAV en dit voor een langere tijdspanne waardoor iedereen de nodige tijd krijgt om zijn stem te laten gelden.

Datum OFFLINE BAV 2020

De datum wanneer deze OFFLINE BAV zal doorgaan, is zaterdag 18 juli.

Dagorde

  1. Statutenwijziging 

De voorgestelde statutenwijziging kan u hier downloaden.

Procedure

  1. Aankondiging en agenda via de website en e-mail naar de clubs.
  2. Volmachten: het reglement van de volmachten blijft geldig met volgende aanpassing: het ondertekende document wordt per e-mail naar AV2020@vjf.be doorgestuurd. Om geldig te zijn moet het document uiteindelijk op woensdag 15 juli (24h00) aangekomen zijn, liefst vroeger. (Volmacht en Volmachtformulier club naar club). 
  3. De vertegenwoordiger ontvangt de stembrief (link die je op 18 juli krijgt) en de nodige informatie op het aangeduide e-mailadres en kan stemmen op zaterdag 18 juli van 9.00 tot 22.00 uur
  4. Er is geen aanwezigheidsquorum voor deze statutenwijzigingen nodig. Onthoudingen tellen niet mee, noch in de teller, noch in de noemer. Het voorstel is goedgekeurd wanneer het aantal ja-stemmen minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen bedraagt.
  5. Publicatie op de website na 2 werkdagen.

 

 

Sponsors

Sponsors