Deel deze pagina:

Onlangs vond in Charleroi en Tielt een bijscholing plaats voor de provinciale, regionale, nationale, continentale en internationale referees. Val Van Neste geeft tekst en uitleg.

Velen onder ons draaien mee aan een soms hels tempo, judo helpt dan om bij wijlen wat afstand te nemen van dat helse tempo. Te ontspannen... even te sporten. Verstand op nul. Even trainen of toch wat ambitie ... de lat weer wat hoger leggen. Competitie opzoeken. Deelnemen.

Laat ik een stap terugkeren, trainen daar heb ik een trainer voor nodig. Ouders die me voeren. Mensen die zich engageren in hun vrije tijd. Bij competitie komen dan weer scheidsrechters aan bod.

Trainers, coaches en scheidsrechters worden geacht dé specialisten terzake te zijn. Jammer genoeg worden zij dat niet zonder ‘extra’ inspanningen. Opleidingen, ervaring en bijscholingen zijn een gezonde mix om van een vrijwilliger een vrijwilliger met kennis van zaken te maken.

Niet iedereen kan Olympisch kampioen worden. Immers, op de ladder daar naartoe zijn er heel wat trappen. Noodzakelijke trappen. En om elke trap te kunnen zetten is er iemand die je daar zal helpen. Hen op dat niveau en met hun eigen inspanning bedanken met respect is een essentieel onderdeel van onze sport. Onze trainers, scheidsrechters en coaches doen dit niet om constant, zelfs jaren na datum, erkenning te blijven krijgen. De vreugde en respect op het moment zelf, zijn voldoende voeding om te blijven gaan.

Terugkerend naar het aspect ‘bijscholing’. Naar jaarlijkse gewoonte bracht de IJF (international judo federation) enkele wijzigingen aan op het bestaande reglement. Wijzigingen aangebracht door niet zomaar enkele bobo’s in een witte ivoren toren. Deze denkoefening gebeurde door een gezonde mix van coaches, atleten en scheidsrechters wereldwijd.

De eerste kennismaking met deze ‘aanpassingen’ gebeurt jaarlijks via een vast patroon. Eerste op IJF-niveau daarna op EJU-niveau (European Judo Union). De VJF zorgt ervoor dat ze op beide bijscholingen steeds iemand van zowel het coach- als scheidsrechterkamp aanwezig hebben.

Thierry Clauw, Heather Loontjens en ikzelf proberen de laatste jaren op een collegiale manier deze bijscholingen onder elkaar te verdelen. In navolging van deze bijscholingen zorgen we er ook voor dat we samen de voorbereiding uitwerken om alles in België te laten doorsijpelen. Samenvatten, opstellen van de PPT en het geven van de drie bijscholingen in België (Internationaal, nationaal en de gezamenlijke regionale-provinciale bijscholing). Dit jaar viel de eer bij Heather en mezelf. Bedankt alvast Heather voor de constructieve en aangename samenwerking.

Een niet klein detail is het feit dat Franky De Moor en Alexander Yaskevitch op internationaal gebied verantwoordelijk zijn voor deze bijscholingen, waardoor we in België altijd over de recentste en meest correcte informatie beschikken. Franky was ook dit jaar op de internationale bijscholing in België aanwezig, om ons te voorzien van extra informatie indien nodig. De internationale bijscholing in België werd gegeven door Heather Loontjes (VJF) en Georges Grava (FFBJ). De Nationale bijscholing door Georges en mezelf. De provinciale - regionale bijscholing door Ego Sijmens, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie, en mezelf.

Tijdens deze bijscholingen overlopen we de verschillende aanpassingen en verduidelijkingen, beantwoorden we de verschillende vragen en proberen we een oplossing te zoeken om het werk van scheidsrechter stap per stap aangenamer en correcter te laten verlopen. De gezonde mix van scheidsrechters en coaches zorgt ervoor dat we elkaars werk beter gaan begrijpen en appreciëren.

Zoals één van de deelnemers, een coach, goed wist te verwoorden ... “Zonder deze bijscholing had ik de zaken anders begrepen. Het was een absolute meerwaarde voor mezelf en zeker voor mijn judoka’s. Het zal zorgen voor een beter begrip van jullie beslissingen en wij kunnen als trainer/atleet gerichter trainen.”

Mooier samenvatten is moeilijk .

Tot slot bedank ik nogmaals graag de deelnemers voor hun enthousiasme en de scheidsrechtercommissie voor hun logistieke en praktische hulp tijdens deze bijscholingsdagen.

Domo arigato,

Val Van Neste

De powerpoint presentatie van de bijscholing kan je via deze link downloaden.

Sponsors

Sponsors