Deel deze pagina:

Oproep tot kandidaatstelling

Op de AV van 17 maart 2018 worden 4 mandaten van 6 jaar opnieuw verkozen. Het betreft de mandaten van Kristof Van de Putte (voorzitter, externe relaties en sponsoring), Mike Van de Rostyne (financieel beheerder), Rik Joye (administratieve vereenvoudiging) en een vacante positie na het ontslag van Jacques Martens (sportspecifieke ontwikkeling).

De kandidaturen dienen conform het Huishoudelijk Reglement te gebeuren. Ze worden dus per aangetekend schrijven verwacht voor 17 januari 2018 op het secretariaat.

We vragen kandidaten bij voorkeur voor de beschikbare profielen te kandideren, op die manier kunnen we werken naar verschillende profielen en competenties binnen onze RVB. Met het oog op verbetering van het genderevenwicht, moedigen we expliciet de vrouwelijke kandidaturen aan.

Sponsors

Sponsors