Deel deze pagina:

Aanpassing beschikbaarheid secretariaat

Geachte club, geachte vrijwilliger,

De wereld om ons heen evolueert alsmaar sneller. Door de digitalisering zullen de veranderingen de komende jaren elkaar razendsnel opvolgen. Van organisaties, bedrijven, personeelsleden en vrijwilligers wordt veel flexibiliteit en inventiviteit gevraagd.

Anticiperen op de toekomst zorgt voor minder verrassingen en maakt ons samen sterker.

Bij de voorstelling van het beleidsplan 2017-2020 kondigden we reeds aan dat de VJF ook klaar wil zijn voor de toekomst en een duurzaam beleid wil ontwikkelen.  

Achter de schermen werd er de voorbije maanden dan ook hard gewerkt aan de toekomst. Via verschillende reflectiemomenten hebben wij de voorbije maanden onze huidige situatie en concrete mogelijkheden tot vooruitgang in kaart gebracht.

Ver doorgedreven samenwerking en intern overleg zijn cruciaal om onze werking verder te kunnen optimaliseren. Om voor de verschillende afdelingen de nodige tijd beschikbaar te stellen om effectief en efficiënt te werken, maar ook om zeker te zijn dat uw telefonische oproep zal beantwoord worden, is het VJF secretariaat vanaf 04/10/2017 beschikbaar op volgende uren:

  • Maandag :13.00-16.30 uur
  • Dinsdag : 13.00 – 16.30 uur
  • Woensdag : 9.00- 13.00 uur
  • Donderdag : 13.00 – 16.30 uur

Graag vragen wij hierbij ook even  begrip m.b.t. de behandelingstermijn van jullie vragen via mail. Onze medewerkers  zijn ook vaak ‘s avonds of tijdens het weekend aan het werk voor de VJF, met tot gevolg dat ze  tijdens de week niet continu op kantoor zijn.

We proberen echter steeds zo snel mogelijk een antwoord te geven op uw mails.

Heeft u toch een prangend dossier dat u graag even met ons had besproken? Dat kan zeker. Stem hiervoor tijdig voorafgaand af met het voor uw materie verantwoordelijk personeelslid. Op die manier kan het personeelslid in kwestie voorafgaand aan de bespreking van uw dossier de nodige voorbereiding voorzien hetgeen in een snelle adequate opvolging resulteert.

Jullie vertrouwen in ons  is cruciaal in de aanzet tot een gedragen veranderingsproces bij de realisatie van een succesvolle club en VJF werking.

Wij hopen alvast te mogen rekenen op jullie begrip.

Sylvie De Graeve
administratief Coördinator

Sponsors

Sponsors