Laatste nieuws

24/08/2015

Onze nationale trots Gella Vandecaveye werd opgenomen in de Hall of Fame van de Internationale Judofederatie (IJF) tijdens het tweede IJF Hall of Fame Gala.

14/08/2015

Publicatie reeksindeling uurregeling Callant Cup en Nationale Interclubkamioenschappen 2015.

 

 

05/08/2015

Op zondag 13 september 2015 zal de volgende bijscholing voor coaches doorgaan te Gent van 09u00 tot 12u30.

15/06/2015

Raadpleeg hier de selectie voor de Flanders Judo Cup 2015 (31/10 & 1/11/2015).

Geproclameerden Jeugdjudofonds 2015

Het VJF-jeugdjudofonds is een project georganiseerd door de VJF met de steun van de Vlaamse Overheid & Bloso om de kwaliteit van het jeugdjudo op een nog hoger niveau te brengen.

 

Het project "judo op school" biedt de medewerkende clubs een ideale promotie om leden te werven in de nabije scholen (het ideale doelpubliek!). Geef jij nu ook al initiatielessen in verschillende scholen? Dan is het project “Judo op school” wel iets voor jou.

In het kader van het project 55+ worden op 27 september 2015 2 opleidingen voor lesgevers gepland te Zele. In de voormiddag heeft de "basisopleiding lesgever 55+" plaats. Deze bijscholing is gericht naar de aangesloten actieve 55+er binnen je club. In de namiddag heeft de "opleiding lesgever vallen zonder zorgen voor senioren" plaats. Deze bijscholing is gericht naar de niet aangesloten actieve 55+er die een aantal reflexen wenst aan te leren om het struikelen of vallen te vermijden.

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. Omdat hierin een belangrijke rol is weggelegd voor de trainer, willen wij bij het start van het nieuwe sportseizoen het ‘ethisch begeleiden’ nogmaals onder de aandacht brengen. De VTS campagne "is kiezen verliezen"? kan je daarbij helpen. 

Vanaf 01-09-2015 gaat de aangepaste leerlijn in voege. Met deze aanpassing tracht de VJF tegemoet te komen aan de vraag van de clubs om meer vrijheid te hebben in de voorbereiding van hun judoka’s naar een volgende graad toe. Deze leeftijdslimieten moeten gezien worden als uiterste minimumvoorwaarden. Zowel de kennis en maturiteit dienen steeds voorop te staan bij het uitreiken van een nieuwe graad. 

De limiet voor de inschrijvingen van de Flanders Judo Cup 2015 zal hoogstwaarschijnlijk komende maand bereikt worden, er zijn nog een 100-tal beschikbare plaatsen. 

Ben jij opgenomen in de VJF-selectie of heb je een Wild Card ontvangen? Deze selectie is geen automatische inschrijving, controleer zeker of je ingeschreven bent.

 

 

De Vlaamse ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor het inschrijvingsgeld bij een sportclub. Afhankelijk van het ziekenfonds loopt dit bedrag op tot €15 per lid per jaar.

 MAAR IK WIL ZOVEEL MOGELIJK PLEZIER BELEVEN AAN HET KAMPEN!