Starten met Judo

Met de steun van de vzw Jeugdsportfonds Camille Paulus en de Provincie Antwerpen.

Van kleuter tot bejaarde, van vederlicht tot super zwaar, van intellectueel tot mentaal gehandicapt. Judo is een sport voor iedereen.
Judo kan je zowel recreatief als competitief beoefenen, maar er is meer …

Wat is judo?
Judo is een gereglementeerd stoeispel, waarbij je elkaar probeert uit evenwicht te krijgen om zo de ander te kunnen werpen. Zelf probeer je niet uit balans te raken en niet geworpen te worden. Op de grond probeer je elkaar te controleren. Dit kan met een houdgreep, verwurging of armklem. Als de ander jou controleert probeer je eruit te komen. Door te leren vallen doe je je geen pijn.

 

 

 

Judo wordt vaak aangeraden omdat  :
* het plezier geeft in het bewegen met anderen.
* je bewegingservaring opdoet.
* je bewegingsangst vermindert.
* je leert je eigen lichaam te kennen en te gebruiken.
* het samenwerken met anderen bevordert.
* je leert omgaan met je mogelijkheden en onmogelijkheden en die van de ander.
* het je zelfvertrouwen bevordert.
* je fysieke vaardigheden ontwikkelt : coördinatie, kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, ….
* het respecteren van en eerbied tonen voor regels, partners, scheidsrechter, leraar, …. .
* je discipline en orde aangeleerd krijgt.
* het veiligheid geeft.
* het je lichaamshygiëne bijbrengt.

Hoe lid worden bij een club?
Via het Provinciaal comité Antwerpen of op internet krijg je advies voor een club in de buurt.

De Vlaamse Judofederatie zorgt voor een verzekering en Judocontact (tijdschrift met de actualiteit). Dit kost voor iedereen vanaf 6 jaar hetzelfde namelijk 38€ per jaar, voor de kleuters is er een speciale prijs voorzien van 20€ (men krijgt wel geen judocontact). Meestal kan je enkele proeflessen krijgen het ganse jaar door.
De lidgelden van de clubs kunnen variëren van 75€ tot 150€ per jaar.

Wat heb je nodig?
Een judopak (judogi), slippers en voor dames een witte T-shirt.
De gordel dient om je judopak gesloten te houden en geeft de geoefendheid aan. Hoe donkerder, hoe langer je judo beoefent.
De kledij kost maximum 100€.

STARTEN MAAR , SUCCES !!!!!